Dotační služby

Dotační programy nabízejí výjimečnou příležitost profinancovat vaše inovační a stavební záměry. Zároveň ale představují časovou a administrativní zátěž. Nepropásněte příležitost finanční podpory jen proto, že se v dotacích nevyznáte.
Jsme Profesionálové – máme zkušenosti s komplexním vedením dotovaných projektů. Provedeme vás dotací krok za krokem, od formulace záměru až po vyúčtování. Anebo vám pomůžeme jen s částí projektu, ve které se cítíte nejistě.

Úspěšně a spolehlivě

bod 1

Dotační audit

Zmonitorujeme současné i plánované dotační výzvy, a to nejen ty evropské, ale i národní a krajské. Vy tak víte, jaké jsou možnosti a v jakých mantinelech má smysl se dotacemi zabývat.

dolů

bod 2

Analýza dotačních záměrů

Vaše záměry, které byste rádi profinancovali z dotace, posoudíme vzhledem ke strategickým dokumentům. Jste oprávněným žadatelem? Je váš záměr podporován? Jste schopni dostát udržitelnosti projektu?

dolů

bod 3

Aktivní správa dotačních příležitostí

S jasným záměrem můžeme aktivně vyhledat konkrétní dotační titul, který pro vás bude v dané situaci nejvhodnější, a posoudit jeho podmínky.

dolů

bod 4

Zpracování odborných studií, dokumentací a analýz

Zpracujeme pro vás povinné přílohy k žádosti o dotaci, např. studii proveditelnosti, Cost-Benefit analýzu, energetický audit nebo stavební projektovou dokumentaci.

dolů

bod 5

Příprava žádosti

Podrobně vypracujeme žádost o dotaci a připravíme veškeré potřebné podklady a přílohy, které určuje metodika. Kompletní žádost podáme v řádném termínu poskytovateli dotace k posouzení.

dolů

bod 6

Dotační management

Postaráme se o administrativní vedení dotace, monitorovací zprávy, publicitu, právní dokumenty i závěrečné vyúčtování. Vy se tak můžete soustředit na podstatu naplnění zamýšleného záměru.

dolů

Jsme si vědomi rizik, která s sebou čerpání dotací nese, a umíme se jim vyhnout. Podívejte se jak.

dotační rizika

Chcete využít našich služeb?
Nebo se jen na něco zeptat?

chci využít služeb

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru