Dotační rizika

Čerpání dotací s sebou nese určitá rizika. My je dobře známe a umíme se jim vyhnout.
Seznamte se s kritickými body v dotačním procesu.

Projektová příprava

Když neznáte podmínky dotace, nemůžete projekt správně připravit. A my jsme schopní vám s tím pomoci. Zaměřujeme se na aktivní sledování změn jednotlivých metodik dotačních titulů.

Žádost o dotaci

Rozsáhlým administrativním úkonům k získání dotace se nevyhnete. Zajistíme, aby váš projekt neztroskotal na zbytečných chybách v žádosti.

Žádost o dotaci

Harmonogram realizace projektu

Jak si harmonogram realizace projektu nastavíte na začátku, tak ho musíte dodržet. Jinak přicházíte o peníze. Z mnoha realizovaných projektů máme zkušenosti, jak nastavit reálný časový harmonogram tak, aby váš projekt naplnil stanovené cíle dotace.

Harmonogram finančních toků

Nereálně nastavený harmonogram finančního čerpání dotace už pohřbil nejeden slibný projekt. My pohlídáme, abyste se sami nechytili do pasti a v průběhu projektu vám nechyběly prostředky na předfinancování realizace.

Neuznatelné náklady

V mnoha projektech dochází ke zbytečnému snižování dotace kvůli velkému množství neuznatelných nákladů. My víme, na co všechno můžete žádat, a vy tak nejste v průběhu projektu nepříjemně překvapeni.

Uznatelné náklady

Když už vám poskytovatel schválí výši dotace, je velká škoda finance nevyčerpat. To se ale často děje, hlavně kvůli nesprávnému čerpání výdajů. Dohlížíme, abyste efektivně využili všechny uznatelné náklady.

Průběžné změny

Ne vždy jde všechno podle plánu, a tak se něco musí pozměnit nebo řešit operativně. Ale pozor – každou odchylku od schváleného projektu konzultujte s poskytovatelem, jinak vám může dotaci krátit. My víme, jak změny komunikovat tak, aby byly schválené a nenarušily průběh projektu.

Monitorovací zprávy

Poskytovatel dotace chce průběžně vědět, jak projekt probíhá a jak dotaci využíváte. Kontroluje vše, k čemu jste se zavázali ve smlouvě. A chyby trestá. My s vámi připravíme pravdivé monitorovací zprávy, které mluví jazykem poskytovatele, a přitom ukazují, jak dobře si vedete. A odevzdáme je včas.

Udržitelnost projektu

Projekt nekončí proplacením poslední koruny. Odebrat dotaci vám může poskytovatel i po několika letech zpětně, pokud zjistí, že jste nedodrželi podmínky udržitelnosti projektu. My s vámi probereme rizika udržitelnosti hned na začátku žádosti o dotace, abyste věděli, co vás nemine a co musíte splnit.

Kontaktujte Profesionály

Přizvěte nás ke spolupráci na svém projektu – ušetříme vám nejen peníze, ale i hodně nervů.

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru