Na co dotaci využít?

Každý dobrý nápad, každá inovace nebo rozvoj si zaslouží podporu. Společně se podíváme, jak je váš záměr realizovatelný a jestli existuje právě teď výzva, která ho bude moct podpořit.

Ještě přesně nevíte? Inspirujte se

V dotačních fondech EU i národních grantech je velké množství finančních prostředků. Ale na co konkrétně je můžete využít? Inspirujte se z našich zkušeností a projektů našich klientů.

dolů

Realizace dotací

Nejčastěji s našimi klienty realizujeme čerpání dotací na projekty se stavebními a inovačními záměry.
Co si pod tím představit?

odrážka Výstavba a rekonstrukce chodníků a místních komunikací,
odrážka výstavba vodovodů, kanalizací,
odrážka výstavba cyklostezek a cyklotras,
odrážka rekonstrukce sakrálních staveb,
odrážka výstavba pečovatelských bytů a komunitních domů pro seniory,
odrážka rekonstrukce hasičských zbrojnic + nákup hasičských automobilů,
odrážka regenerace zeleně v intravilánu a extravilánu obce,
odrážka výstavba vrtů pitné vody,
odrážka výstavba a rekonstrukce dětských hřišť,
odrážka realizace protipovodňových opatření,
odrážka zateplování budov atd.

Reference

Máme radost z každé spolupráce, ať už pomáháme obcím s opravami infrastruktury nebo soukromým firmám v podnikatelském růstu. Podívejte se na některé projekty, na kterých jsme se podíleli.

vyřízení dotací

Bílá Třemešná - výstavba sběrného dvora

Bílá Třemešná se už delší dobou potýkala s černými skládkami. Starosta se rozhodl ekologicky neúnosnou situaci vyřešit výstavbou sběrného dvora.

Profesionálové měli dva úkoly. Kromě přípravy žádosti o finanční podporu stavby a následné vedení celé dotace jsme měli připravit stavební povolení a zajistit technický dozor při realizaci stavby. Všechno dopadlo úspěšně a navíc nebývale rychle.

Nový sběrný dvůr dnes mohou využívat nejen občané Bílé Třemešné, ale také místní výrobní firmy a obyvatelé okolních obcí. To výrazně přispělo ke zlepšení zdejšího životního prostředí.

Výše dotace: 6,73 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

.....
dotace pro sportovní zařízení

Chvaleč - rekonstrukce tělocvičny

Obec Chvaleč se o sportovní vyžití svých občanů stará dlouhodobě. Jednou z priorit je i provoz obecní tělocvičny. Ta ale už hodně pamatuje.

Ve spolupráci s Profesionály se podařilo získat a úspěšně vyčerpat dotaci na její rekonstrukci. Profesionálové si zároveň vzali na starosti i zajištění stavebního povolení, výběr vhodného dodavatele a technický dozor stavebníka.

Tělocvična je teď zateplená, má nová okna i střechu a může tak nadále sloužit místním sportovcům, chvalečské mateřské a základní škole i široké veřejnosti. Obec zároveň každý rok ušetří na provozních nákladech.

Výše dotace: 6,09 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

.....
dotace most

Chotěvice - výstavba mostu přes Labe

V roce 2013 zasáhly povodně i podkrkonošskou obec Chotěvice, kde se Labe rozlilo takovým způsobem, že strhlo jediný most do místní části Horní Debrné. Vzniklou situaci bylo třeba rychle řešit a proto se obec obrátila o pomoc na společnost Profesionálové, a.s.

Nejprve bylo třeba zajistit projektovou dokumentaci s rozpočtem, poté jsme požádali o hlavní část dotace Ministerstvo dopravy a spolufinancování zajistil Královéhradecký kraj. Po přiznání finančních prostředků jsme vypsali tendr na dodavatele stavby a na stavbu také dohlíželi formou technického dozoru.

Nyní most stojí a bezpečně Vás převede přes řeku Labe.

Výše dotace: 11,7 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

.....
jak získat dotaci

Heřmánkovice - výstavba dětského EKO hřiště u MŠ

Obec Heřmánkovice se veřejně společenskými akcemi dlouhodobě stará o rozvoj svých nejmladších obyvatel, ale do té doby než začala spolupracovat s Profesionály neměla pro ně samostatné vyžití. Profesionálové obci nabídli vybudování interaktivního dětského hřiště pro nejmenší a společná spolupráce se úspěšně zahájila.

Profesionálové společně s paní starostkou a paní ředitelkou mateřské školy navrhli vhodný koncept dětského hřiště, tak aby splňovalo podmínky poskytnutí dotace. Následovalo zpracování projektové dokumentace a zajištění žádosti o finanční příspěvek z programu OPŽP.

Výše dotace: 1,2 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

.....
dotace hasičský vůz

Česká Skalice - nákup hasičského vozu CAS 30

Město Česká Skalice a její jednotka sboru dobrovolných hasičů do nedávna disponovala kapacitně a technicky nevyhovující hasící technikou, která se při současném klimatickém trendu a stále se rozšiřujícímu období sucha, při kterém se navyšuje počet letních požárů nebo přívalových dešťů a záplav stávala více na obtíž než potřebnou.

Město Česká Skalice si požádalo o finanční podporu z prostředků ministerstva vnitra o dotaci na nákup velkokapacitního hasicího vozu – CAS-30 a finanční příspěvek získalo. Na Profesionálech bylo zpracovat technicky velmi specifickou zadávací dokumentaci, administrovat kompletní výběrové řízení a vybrat nejvhodnějšího dodavatele této cisterny což se bez větších problémů zdárně podařilo. Nakonec Profesionálové celý dotační záměr u poskytovatele dotace úspěšně vyúčtovali.

Výše dotace: 7,6 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

.....
jak získat dotaci

Potštejn - rekonstrukce městské kanalizace

Obec Potštejn je pro své historické památky velmi navštěvovaným cílem domácích i zahraničních turistů, což si zastupitelé obce dobře uvědomují a intenzivně se starají o zkrášlení své obce i celého jejího okolí. Samozřejmostí se zajištěním technické infrastruktury jako je kanalizace a vodovod souvisí i rekonstrukce dožilých místních komunikací a výstavba chodníků.

Společně s Profesionály vybrali vhodné, dotačně podporovatelné záměry v obci a Profesionálové začali zpracovávat jednotlivé projektové dokumentace a žádat o finanční podpory u příslušných dotačních poskytovatelů. V obci je více záměrů, které v současné době probíhají, ale některé již byly úspěšně dokončeny. Profesionálové v transparentních výběrových řízeních vybrali dodavatele, technicky zajistili dozory nad prováděním staveb a ukončené akce u poskytovatelů dotací vyúčtovali.

Výše dotace: 5,1 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

.....
dotace pro mš

Městys Pecka - zateplení MŠ

Městys Pecka je malebným historickým městečkem proslavené známým stejnojmenným hradem. V obci je historicky cenná budova základní školy technicky propojená s 40 metrů vzdálenou budovou školy mateřské. Po návštěvě Profesionálů byl cíl navrhnout úpravy pro snížení ekonomické náročnosti obou budov. Základní škola je ale pro svou zdobenou a členitou fasádu, kterou je po konzultacích s památkovým ústavem nutno zachovat, ekonomicky nerentabilní zateplit a proto se záměr zúžil pouze na budovu mateřské školy

Profesionálové představili koncept návrhu ekonomicky úsporných opatření objektu mateřské školy, zpracovali projektovou dokumentaci včetně nezbytného energetického auditu a úspěšně požádali o dotaci v programu OPŽP. Následně ve veřejném výběrovém řízení vybrali dodavatele stavby, technicky ohlídali průběh stavby a na závěr celou akci dotačně vyúčtovali.

Výše dotace: 4 mil. Kč  stáhnout referenční list stáhnout referenční list

Chcete víc inspirace?

Napiště nám o svém záměru a my vám zašleme seznam referencí z obdobných projektů.

zažádat o reference

Realizujte svůj projekt úspěšně i vy

Rádi vám s ním pomůžeme. Napiště nám o svém nápadu a my se vám ozveme s konkrétním návrhem spolupráce.

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru