Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Výše podpory:

Účel 1 a 2 – 50 000 Kč – 1 500 000 Kč, max. 50% ---- Účel 3 – 50 000 Kč – 500 000 Kč, max. 50% ---- Účel 4 – 30 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70% ---- Účel 5 – 20 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%.

Oprávnění žadatelé:

Obec v KHK, která měla k 31. 12. 2016 méně než 3000 obyvatel

Podporované záměry:

Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ---- Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury ---- čel 3 - Obnova památkového fondu ---- Účel 4 – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží ---- Účel 5 – Nakládání s odpady

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Výše podpory:

80% ze způsobilých výdajů ---- Maximální výše podpory: obce do 500 obyvatel 2 mil. Kč, obce nad 500 obyvatel 150 tisíc Kč

Oprávnění žadatelé:

Všechny fyzické i právnické osoby, včetně organizačních složek státu

Podporované záměry:

Zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků ---- podpora existence volně žijících živočichů ---- izolační zeleň v okolí silnic ---- cesty, pěšiny, mostky

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 7)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.