Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 000 000,- Kč --- Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč --- 60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

obce --- dobrovolné svazky obcí --- příspěvkové organizace územních samosprávných celků --- obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Podporované záměry:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody --- b) realizace průzkumných vrtů

Jednotky SDH obcí 2018

Výše podpory:

DA až 70% max. 450 tis. Kč --- Požární zbrojnice až 50% min. 450 tis. max. 4,5 mil. Kč +financování kraje 1/3 z uznatelných nákladů (samostatná žádost na kraj) --- CAS částka bude známa během dubna 2019

Oprávnění žadatelé:

Obce zřizující SDH II., III., VI.

Podporované záměry:

Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“ --- Pořízení nového dopravního automobilu „DA“ --- Stavba požární zbrojnice

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 12)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.