Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Rozvoj sociálních služeb II.

Výše podpory:

Min. 500.000 Kč na jeden projekt --- Max. 60.000.000 Kč na jeden projekt

Oprávnění žadatelé:

Obce --- Nestátní neziskové organizace --- Kraje --- Organizace zřizované a zakládané kraji --- Organizace zřizované a zakládané obcemi --- Nestátní neziskové organizace

Podporované záměry:

Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.

Výše podpory:

Min. 500.000 Kč na jeden projekt --- Max. 60.000.000 Kč na jeden projekt

Oprávnění žadatelé:

Obce, nestátní neziskové organizace --- Kraje --- Obce --- Organizace zřizované a zakládané kraji --- Organizace zřizované a zakládané obcemi --- Nestátní neziskové organizace

Podporované záměry:

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby.

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 12)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.