Profesionálové, a.s.
specialisté na dotace
pro veřejný sektor
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Oprávnění žadatelé:

Obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti

Cíl podpory:

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací a opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové rganizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Cíl podpory:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 21)

dotační výzvy

Specializujeme se na čerpání dotací určené pro veřejný sektor a to nejen z fondů EU v programovacím období 2014-2020, ale také zároveň z národních a krajských zdrojů. Dotace pro obce nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.