Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou - SOLNICE - KVASINY

Výše podpory:

Max. 85% uznatelných výdajů

Oprávnění žadatelé:

Obce do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny

Podporované záměry:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, které zvýší možnosti trvalého bydlení v oblasti SPZ.

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v KHK

Výše podpory:

Max. 1/3 z uznatelných výdajů --- Max. 3 000 000,- na požární zbrojnici --- 300 000,- na pořízení dopravního automobilu

Oprávnění žadatelé:

Obce (města), která zřizují jednotku požární ochrany kat. II., III. nebo V. a obdržely dotaci na výše uvedený účel z Generálního ředitelství HZS ČR

Podporované záměry:

Modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích KHK, které mají zřízenou JPO.

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 12)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.