Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Cyklostezky

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky, délka bude minimálně 1 km)

Oprávnění žadatelé:

Obec, svazek obcí

Podporované záměry:

- výstavbu cyklistické stezky - oprava cyklistické stezky - zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Chodníky – zvýšení bezpečnosti dopravy

Výše podpory:

85 %, max. 20 milionů jednomu žadateli

Oprávnění žadatelé:

Stát (jeho organizační složka, příspěvková organizace), kraj (jeho organizační složka, příspěvková organizace), obec (městský obvod, městská nebo místní část, příspěvková organizace)

Podporované záměry:

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 19)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.