Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Výstavba kanalizace a ČOV

Výše podpory:

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů ---- Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % Kritéria přijatelnosti ---- Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci aktivity 1.1.1 jsou stanoveny na 4 000 000 Kč (bez DPH), v rámci aktivity 1.1.2 na 1 000 000 Kč (bez DPH)

Oprávnění žadatelé:

Obce / města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Podporované záměry:

Výstavba kanalizace a výstavba nebo modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Zajištění dodávek pitné vody

Výše podpory:

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů ---- Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % ---- Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.2 jsou stanoveny na 3 000 000 Kč (bez DPH)

Oprávnění žadatelé:

Obce / města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace

Podporované záměry:

Výstavba a modernizace úpraven vody a výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 27)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.