Profesionálové, a.s.
specialisté na dotace
pro veřejný sektor
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy a učeben - Přírodní zahrady

Oprávnění žadatelé:

Obce, předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin, základní školy, příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO, nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO

Cíl podpory:

Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ --- Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní MŠ --- Úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Infrastruktura předškolního vzdělávání

Oprávnění žadatelé:

zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Cíl podpory:

Zvýšení kapacity předškolních zařízení

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 17)

dotační výzvy

Specializujeme se na čerpání dotací určené pro veřejný sektor a to nejen z fondů EU v programovacím období 2014-2020, ale také zároveň z národních a krajských zdrojů. Dotace pro obce nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.